๓๓ หมู่ ๑ ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ๙๕๑๓๐ 
        เข้าเยี่ยมชมเขื่อนและบริเวณโดยรอบ เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ห้องประชุม
        โทร. ๐๗๓ - ๒๘๑๐๖๓ ต่อ ๒๒๐๔-๕  ร้านอาหารเรือนบาแล โทร.๐๗๓ - ๒๘๑๑๒๘

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88