นายอนุพงศ์  ผดุงวัฒน์ศิริกุล  พยาบาลปริญญาระดับ 10 (พบ. 10) กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานฯ ร่วมเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88“โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ” ปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม-ปลาน้ำจืดกว่า 4 แสนตัว ลงสู่ต้นน้ำ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารในอนาคต และเกิดความสมดุลตามระบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ิเวศ  ซึ่งทางหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางและหน่วยงานกรมประมงจังหวัดยะลา ได้จัดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิดนายอำเภอบันนังสตา มาเป็นประธานในเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88  ณ หมู่ที่ 1 (เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88สนามบิน) ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559  

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88