นายคติ ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมให้การต้อนรับ นายดลเดช  พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โอกาสที่มาตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานต่อไป  ณ  โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88