เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 นายธนรัชต์  ภุมมะกสิกร ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ชฟน.) ให้เกียรติในการขนานเครื่องที่ 3 โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเข้าสู่ระบบจ่ายโหลด 17 MW หลังจากโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (หก-ปล.) ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยมีนายนายดิลก  ธโนศวรรย์  ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา (อขช.)  นายคติ  ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.)  นายชนินทร์  พฤกษพิทักษ์  หัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (หก-ปล.)  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง โครงการฯ ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล ฝ่ายประสิทธิภาพการผลิต ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ รวมถึง Supervisor ที่เกี่ยวข้องของคู่สัญญาเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 Powerchina  Huadong Engineering Corporation ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา
 

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88