ผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 วิ่งการกุศลวันมหิดล (วันพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย) ซึ่งทางศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลศูนย์ยะลาได้จัดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรง  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559  ณ  สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88