นายคติ  ชนนีบำรุง  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เข้าร่วมประชุมแผนการบริหารจัดการน้ำบริเวณลุ่มน้ำปัตตานี  โดยมีนายราชิต  สุดพุ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  พร้อมกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย  เพื่อวิเคราะห์สภาพน้ำฝน-น้ำท่า  บริเวณลุ่มน้ำปัตตานี (เชิงเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88) การคาดหมายสภาพน้ำฝน-น้ำท่า ในปี 2559 และการเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม-น้ำแล้ง  บริเวณลุ่มน้ำปัตตานีต่อไป  ณ  ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี  สำนักงานชลประทานที่ 17  ตำบลตาเซะ  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่ 18ตุลาคม 2559

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88