ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา-ปฏิบัติ (ช.อขช-ป.) พร้อมคณะผู้บริหาร  นายชนินทร์ พฤษกพิทักษ์  หัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3(หก-ปล.)  ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ และจ้างเหมาเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 ร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน พร้อมใจยืนสงเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ิ่ง เป็นเวลา 9 นาที เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยและร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ อาคารที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88