เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 (ผวก.กฟผ.) พบปะและมอเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88โยบายการดำเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ ในโครงการ“ผู้ว่าการ เยี่ยมพี่เยือนน้อง ครั้งที่ 2” โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าภาคใต้  เขื่อนรัชชประภา  เขื่อนบางลาง ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้  โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 และโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าร่วมงานและรับฟังนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ กฟผ. ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์  โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88