นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 9  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (ช.หก-ปล.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานฯ  ร่วมต้อนรัเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ายดลเดช  พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  พร้อมคณะ และนายอัมรินทร์  นิติพล นักแสดงและพิธีกรพร้อมคณะ  เพื่อถ่ายทำรายการสารคดีเชิงท่องเที่ยว “ตามรอยเท้าพ่อ” ในพื้นที่จังหวัดยะลาและบริเวณเขื่อนบางลาง  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เคยเสด็จเยี่ยมเขื่อนบางลางหลายครั้ง  ณ เขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2559

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88