นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) ประชุมร่วมกัเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และร่วมแถลงเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88สถานการณ์น้ำ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  กรณีมีกระแสเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ลือในสื่อออนไลน์  เรื่องการปล่อยน้ำของเขื่อนบางลาง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนนั้น ไม่เป็นความจริง โดยทาง กลช-ฟ. กล่าวว่า เนื่องจากเดือนธันวาคม 2559  มีปริมาณฝนตกบริเวณท้ายเขื่อนบางลางจนถึงอำเภอเมืองปัตตานีมากกว่าเหนือเขื่อน ซึ่งน้ำที่ไหลเข้าอ่างมีปริมาณน้อยมากและสามารถกักเก็บไว้เป็นน้ำต้นทุนในปี 2560 ต่อไป ซึ่งทางโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางได้หยุดระบายน้ำผ่านเครื่องตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 (วันที่ 5 มกราคม 2560) ปริมาณน้ำในอ่างเก็เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำเขื่อนบางลาง เท่ากับ 712.94 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 49  และใช้การได้ 436.66  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 37 จึงไม่มีเหตุผลที่ต้องระบายน้ำออก            
        อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88การระบายของเขื่อนบางลางนั้น ทางหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง จึงขอความร่วมมือประชาชนที่รับเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88สารควรพิจารณาก่อนที่จะเผยแพร่ต่อออกไป เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของประชาชน

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88