นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 9 (วศ.9) กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ให้สัมภาษณ์สื่อรายการเรื่องเด่นเย็นนี้และรายการเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 3 มิติ ซึ่งออกอากาศทางช่อง 3 ( เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 )เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของเขื่อนบางลางและปัญหาอุทกภัยในตอนล่างของลุ่มแม่น้ำปัตตานีที่จังหวัดยะลาและปัตตานี  ทาง วศ.9 ได้กล่าวว่าเขื่อนบางลางไม่ได้มีการระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยลดผลกระทบปัญหาอุทกภัยที่เกิดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88อยู่ ณ ขณะนี้และทางเขื่อนบางลางยังต้องกักเก็เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งในปีนี้ด้วย

       ในขณะเดียวกันระดัเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำของเขื่อนบางลางอยู่ที่ระดับ 103 ม.รทก. คิดเป็น 61 เปอเซ็นต์ หรือเท่ากับ 884.64 ล้าน ลบ.ม.ของความจุอ่างที่ 1,454.36 ล้าน ลบ.ม. (เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 ณ วันที่ 25 มกราคม 2560)  ซึ่งยังสามารถรัเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำได้อีกประมาณ 569 ล้าน ลบ.ม. และไม่มีเหตุผลอะไรที่ทางเขื่อนบางลางจะต้องระบายน้ำไปซ้ำเติมปัญหาน้ำท่วมทางตอนล่างของลุ่มแม่น้ำปัตตานี นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 9 (วศ.9) กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง กล่าว  

 

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88