เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 6 กระสอบ ข้าวเหนียว  จำนวน 2 กระสอบ ให้กับมัสยิดดารุลอามันซานี เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88สันติ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมี  นายอาสือมิง  วอเต๊ะ  คอเต็บประจำมัสยิดดารุลอามันซานี  เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง   เพื่อนำไปใช้ในการทำเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88โยร์ดะวะห์ (การรวมตัวอบรมด้านศาสนา) ของชุมชน เยาวชน  นักเรียน และชุมชนใกล้เคียง  เพื่อให้มีความรู้ด้านศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ละเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ โดยเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88จะจัดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ในวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2560 บริเวณมัสยิดดารุลอามันซานี เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88สันติ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

 

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88