กฟผ.เขื่อนบางลาง  ร่วมเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88อาซูรอสัมพันธ์ชุมชนเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88สนามบิน

          ผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88อาซูรอสัมพันธ์ชุมชนเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88สนามบิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ.กับชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง  ซึ่งทางเทศบาลตำบลเขื่อนบางลางได้จัดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88  เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่คนภายในชุมชนให้เกิดความสามัคคีมากยิ่งเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88  โดยมีตัวแทนแต่ละหมู่เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ทั้ง 6 หมู่เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ของตำบลเขื่อนบางลาง ชุมชนบริเวณใกล้เคียง มาร่วมกันกวนขนมอาซูรอ  ซึ่งการจัดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 “อาซูรอ” นับเป็นเรื่องดี ที่สามารถสร้างความสามัคคีให้เกิดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ภายในชุมชุม  ณ  มัสยิดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88สนามบิน หมู่ที่ 1  ตำบลเขื่อนบางลาง  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

 

 

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88