กฟผ.เขื่อนบางลาง  ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชุมชนเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88กาโสด

    

นายกำซานี   มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกบำรุงรักษาโยธา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ลงพื้นที่ชุมชนเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88กาโสด หมู่ที่ 5 ตำบลบันนังสตา เพื่อพูดคุยสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาช่วงมีฝนตกน้ำและดินโคลนไหลลงมาเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ถนนทำให้เกิดอุบัติเหตุเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเพราะพื้นที่ดังกล่าวไม่มีแสงไฟส่องสว่างด้วย   จากการได้ลงดูพื้นที่ดังกล่าวและได้พูดคุยกับชุมชนบริเวณนั้นพบว่าเดิมเป็นพื้นที่สูงมีหญ้าและต้นไม้ปกคลุมแต่ทางเจ้าของที่ดินได้ขุดเพื่อให้พื้นที่มีระดับต่ำลงจึงทำช่วงฝนตกน้ำฝนและดินโคลนไหลลงมาเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ถนนและคูระบายน้ำมีความตื้นเขินไม่สามารถรัเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำได้  จากการได้พูดคุยทาง กฟผ.เขื่อนบางลางได้เสนอให้มีการขุดวางท่อและขุดคูระบายน้ำใหม่ โดยทาง กฟผ.เขื่อนบางลาง จะดำเนินการออกแบบการวางท่อและขุดลอกคูระบายน้ำ โดยให้ทางชุมชนไปดำเนินขุดลอกตามแบบ และทางชุมชนพอใจกับข้อเสนอดังกล่าว  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

 

 

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88