ผู้บริหาร กฟผ.เขื่อนบางลางและหก-ปล. ร่วมเป็นเกียรติการจัดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88กีฬาภายใน ร.ร.เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)

นายคติ ชนนีบำรุง หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมด้วยผู้บริหารและนายสฤษดิ์  ศรีอินทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง  เครื่องที่ 1-3 พร้อมผู้ปฏิบัติงาน  ร่วมเป็นเกียรติในการจัดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88แข่งขันกีฬาสีและกีฬาอนุบาลภายในเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 ประจำปีการศึกษา 2560 ของเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) อำเภอบันนังสตา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เห็นคุณค่า  ป้องกันและหลีกเลี่ยงจากภัยยาเสพติด ซึ่งการเข้าร่วมเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ.กับเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88บริเวณรอบเขื่อนบางลาง  และโอกาสนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 ชุด และหนังสือความรู้ด้านพลังงานเรื่อง “ กฟผ.แบ่งปันความรู้สู่สังคม”ให้กับทางเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ด้วย โดยมีนางรอบีอ๊ะ  คงทอง ผู้อำนวนการเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) เป็นผู้รับมอบ ณ  เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

 

 

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88