กฟผ.เขื่อนบางลาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายคติ ชนนีบำรุง   หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย มีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายพลเรือน ทหาร เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมวางพวงมาลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี  ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88