กฟผ.เขื่อนบางลาง ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

   เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560  นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง   เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเนรัญชราวาส อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา พร้อมกันนี้ทางกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ได้สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 300 ขวด เพื่อใช้ในพิธีและในโอกาสนี้ทางกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางได้จัดนิทรรศการแสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดยะลา และพื้นที่เขื่อนบางลางด้วย

 

 

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88