กฟผ.เขื่อนบางลาง  ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทาน  เครื่องอุปโภค-บริโภค

 

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มามอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอบันนังสตา ซึ่งกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง โดยนายปองพล  กีรติวิริยาภรณ์  วิศวกรระดับ 9  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบันนังสตา เข้าร่วมพิธีมอบถุงพระราชทานฯ ดังกล่าว ณ หอประชุมเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88บันนังสตาอินทรฉัตรฯ  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88