นายปองพล  กีรติวิริยาถรณ์  วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  มอเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำดื่ม บี แอล ขนาด 600 ซีซี  จำนวน 200 ขวด  เพื่อใช้ในเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ตาดีกาสัมพันธ์ ของศูนย์ตาดีกานูรุลอิสลาม เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88คอลอบาแล  ตำบลบาเจาะ  อำเภอบันนังสตา  จ.ยะลา  ซึ่งการจัดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ดังกล่าว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนและภายในตำบลบาเจาะและชุมชนรอบข้าง และให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วย โดยมีนายอิบรอเฮม  มาแจ ตัวแทนคณะกรรมการตาดีกานูรุลอิสลาม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561   ณ  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88