นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เป็นตัวแทน กฟผ. เขื่อนบางลางและโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง  เครื่องที่ 1-3  ร่วมพิธีเปิดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายใน ประจำปี 2561  ของเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เขื่อนบางลาง โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีจิตสำนึกของความรับผิดชอบและมีวินัย  เห็นความสำคัญของการมีสมรรถภาพที่ดี ปลอดภัยจากยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรู้รัก รู้สามัคคี  โดยมีนายกูและ  ต่วนจอหลง  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง เป็นประธานเปิดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88

            โดยเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ในครั้งนี้ ได้มีการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส คู่เปิดสนามระหว่างทีมครูเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เขื่อนบางลาง กับตัวแทนแต่ละชุมชน หน่วยงานใกล้เคียงและหน่วยงานความมั่นในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์เขื่อนบางลาง เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2561

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88