เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2561  ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  ร่วมเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 เปิดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 เปิดอาคาร สานสัมพันธ์พี่น้องสันติ เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88สันติ  ซึ่งทางเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88สันติได้จัดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 เพื่อสานสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณรอบๆเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88  และโอกาสนี้ได้ร่วมพบปะผู้อำนวยการเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88สันติ  ครู นักเรียน หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่  ชุมชนรวมถึงผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี   พร้อมกันนี้ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน สปช.102/26  ขนาด 3 ห้องเรียน ของเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88สันติ ตำบลเขื่อนบางลาง  ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ด้วย

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88