เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายนิยา  วาเด็ง  วิทยากรระดับ 7 ผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นตัวแทนมอบของรางวัลให้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ฉลองชัย หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  เพื่อใช้เป็นของรางวัลให้กับเด็กในเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88งานเมาว์ลิดนบี ซึ่งทางมัสยิดและศูนย์ตาดีกาได้จัดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ร่วมกัน เป็นการสร้างสัมพันธ์ของคนในชุมชน  ซึ่งทาง กฟผ.เขื่อนบางลาง  ได้สนับสนุนของรางวัลส่วนหนึ่ง โดยมี นางสาวคอลีเยาะ  สาแมปูโจะ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 


       เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายนิยา  วาเด็ง  วิทยากรระดับ 7  นายลุคมัน  ยานยา ช่างระดับ 5 ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  มอบของรางวัลส่วนหนึ่ง ซึ่งมีนายอับดุลรอแม  อามูดี  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กที่เข้าร่วมเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 ในโครงการเมาว์ลิดสัมพันธ์  สร้างสันติสุขให้ประชาชนเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ในวันที่ 8  ธันวาคม 2561 ณ มัสยิดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ดาแลแป  หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน ประเพณี วัฒนธรรมและเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ให้กับเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขื่อนบางลาง รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ด้วย

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88