เมื่อวันที่ 2-3 มกราคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 (กฟผ.) เขื่อนบางลาง  สนับสนุนของรางวัลให้กับเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88บริเวณรอบเขื่อนบางลาง จำนวน 12 เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88  มีเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เขื่อนบางลาง เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88บางลาง เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เตาปูน เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เจาะบันตัง  เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88กาโสด  เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ธารทิพย์  เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ตังกะเด็ง เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88สันติ  เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ฉลองชัย  เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88สายสุราษฎร์  เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ตระเวนชายแดนเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ภัคดี  เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เยาะ (สันติ 2) เพื่อใช้ในการจัดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88วันเด็กของแต่ละเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88  ซึ่งมีตัวแทนผู้ปฏิบัติงานจากแผนกงานต่างๆ ภายในกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  ร่วมออกพบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์กับครูและนักเรียนตามเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ต่างๆ ด้วย  โดยมีตัวแทนครูแต่ละเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88  เป็นผู้รับมอบ

        ซึ่งการที่ทาง กฟผ. สนับสนุนของรางวัลในครั้งนี้ เด็กนักเรียนและครูตามเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ต่างๆ รู้สึกยินดีและขอขอบคุณทาง กฟผ. ที่ได้ให้ความสำคัญกับเยาวชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง ที่จะเติบโตมาพัฒนาชุมชน ในวันข้างหน้าด้วย

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88