เมื่อวันที่ 7  มีนาคม 2562    นายพงษ์เทพ  กสิวุฒิ  วิศวกรระดับ 8  หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 1   นายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ 5  งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมต้อนรับคณะครูจากเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88นิบงบารู ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  จำนวน 25 คน   ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เพื่อได้รู้ถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า  ประโยชน์ของเขื่อนบางลางและการบริหารจัดการน้ำ  ซึ่งสามารถนำเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ไปปรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ต่อไป

          โอกาสนี้ มีนายธนากร  ราษฎร์บำรุง  ช่างระดับ  5 แผนกเดินเครื่องกะ 1  เป็นวิทยากรบรรยายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ด้านเทคนิคพร้อมนำคณะศึกษาดูงานเข้าชมส่วนต่างๆ ของโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาและการปฏิบัติงานจริงจากสถานที่จริงด้วย

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88