เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562   ณ ห้องประชุร่มไทร กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายนิยา เบญจวันเด่น วิทยากรระดับ 7 พร้อมด้วย นายลุคมัน ยานยา ช่างระดับ 5 งานประชาสัมพันธ์กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ร่วมกันต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3   จากเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88อิเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ูอัฟฟานบูรณวิทย์ ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี   ในโอกาสที่ทางคณะฯได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  โดยภาคเช้าได้บรรยายสรุปภารกิจ ประวัติ และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำของโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ตามด้วยการบรรยายสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

          ภาคบ่ายเข้าชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป จากนายธนากร ราษฏร์บำรุง ช่างระดับ 5 แผนกเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88