หน้า 1

 

วัดคูหาภิมุข หรือ เรียกอีกอย่างว่า "วัดหน้าถ้ำ" เป็นหนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ เช่นเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยาที่สุราษฎร์ธานี แสดงถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าถ้ำ ห่างจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางไปอำเภอยะหา บริเวณวัดร่มรื่นมีธารน้ำไหลผ่าน บันไดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ไปยังปากถ้ำมีรูปปั้นยักษ์ ชาวเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เรียกว่า "เจ้าเขา" สร้างโดยช่างพื้นเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เมื่อปี พ.ศ. 2484 ภายในถ้ำมีลักษณะคล้ายห้องโถงใหญ่ ดัดแปลงปรับปรุงเป็นศาสนสถาน มีปล่องที่เพดานถ้ำยามแสงแดดส่องลงมาดูสวยงามมาก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ปี พ.ศ. 1300 เป็นพระพุทธไสยาสน์สมัยศรีวิชัย ที่มีขนาดความยาว 81 ฟุต 1 นิ้ว เชื่อกันว่าเดิมเป็นปางนารายณ์บรรทมสินธุ์ เพราะมีภาพนาคแผ่พังพานปกพระเศียร ต่อมาจึงได้ดัดแปลงเป็นพระพุทธไสยาสน์แบบหินยาน
มัสยิดกลางจังหวัดยะลา เป็น มัสยิดใหญ่ประจำจังหวัดยะลา มัสยิดแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2527 เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สอดแทรกเส้นกรอบทรงสุเหร่าไว้ได้อย่างกลมกลืน ด้านหน้าเป็นบันไดกว้าง สูงประมาณ 30 ขั้น ทอดสู่ลานชั้นเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 หลังคาทรงสี่เหลี่ยมมีโดมใหญ่อยู่ตรงกลาง นอกจากนี้ยังมีรงแรมที่พักในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย
หมู่เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ซาไก ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88แหร ห่างจากตัวจังหวัดยะลาไปทางเบตงประมาณ 80 กิโลเมตร ด้านขวามือ มีทางเข้าไปยังหมู่เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ที่อาศัยของชนเผ่าซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม "เงาะซาไก" เดิมดำรงชีวิตอยู่ด้วยการหาของป่า มีความชำนาญในด้านสมุนไพรและเป่าลูกดอกล่าสัตว์ เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เรือนของซาไกเดิมสร้างด้วยไม้ไผ่และมุงหลังคาจาก ต่อมากรมประชาสงเคราะห์ได้พัฒนาหมู่เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88แห่งนี้ โดยรวบรวมชาวซาไกมาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน และให้มีอาชีพทำสวนยางและได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอ ใช้คำว่า "ศรีธารโต" ให้ทุกคนใช้เป็นนามสกุล ปัจจุบันมีชนเผ่าซาไกที่ยังคงอาศัยอยู่บ้าง แต่บางส่วนได้แยกย้ายไปทำงานที่อื่น
บ่อน้ำร้อนเบตง บ่อ น้ำร้อนเบตง อยู่ที่เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88จะเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ะปะไร ตำบลตะเนาะแมเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ะ อำเภอเบตง ห่างจากจังหวัดยะลา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 แล้วแยกไปตามทางลาดยางอีกประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เองตามธรรมชาติ ความร้อนของน้ำสามารถต้มไข่ให้สุกได้ภายในเวลา 7 นาที ประชาชนและผู้เยี่ยมเยือนนิยมมาอาเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำแร่ซึ่งเชื่อกันว่าทำให้สุขภาพดีและ รักษาอาการปวดตามร่างกายได้
เขื่อนบางลาง ตั้งอยู่เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88บางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอนันนังสตา เขื่อนบางลางเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ ที่สร้างปิดกั้นแม่น้ำปัตตานี เป็นเขื่อนแบบหินทิ้งแกนดินเหนียว สูง 85 เมตร สันเขื่อนยาว 422 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 1,420 ล้านลูกบาศก์เมตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรง ประกอบพิธีเปิดเขื่อน บางลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2524 บริเวณเหนือเขื่อนในบริเวณที่ตั้งของสำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ มีจุดชมทิวทัศน์มองเห็นทัศนียภาพของเขื่อน อ่างเก็เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำและทิวเขาโดยรอบได้สวยงาม
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้ง อยู่ถนนพิพิธภักดี หน้าศาลากลางจังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยอดเสาหลักเมืองให้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 ภายในศาลประดิษฐานยอดเสาหลักเมือง ซึ่งสร้างด้วยแก่นไม้ชัยพฤกษ์สูง 50 เซนติเมตร วัดโดยรอบที่ฐาน 43 นิ้ว ที่ปลาย 36 นิ้ว พระเศียรยอดเสาเป็นรูปพรหมจตุรพักตร์และเปลวไฟ บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะ ร่มรื่น สวยงาม และจะมีการจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง ระหว่างวันที่ 25–31 พฤษภาคม ของทุกปี
 

 

 

หน้า 2

 

ป่าบาลา-ฮาลา เป็น ป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณ สัตว์ป่าและนกหายากนานาชนิด และเป็นที่อาศัยของคนป่าเผ่าซาไก มีพื้นที่ขนาดใหญ่อยู่ในแนวรอยต่อระหว่างจังหวัดยะลาและนราธิวาส เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำในเขื่อนบางลาง นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมธรรมชาติของขุนเขา ป่าไม้และสายน้ำ โดยเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เช่าเรือได้ที่ กองร้อยเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ตระเวนชายแดนที่ 445 ถนนสุขยางค์ อำเภอเบตง
ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 สร้าง เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรก ก็เพื่อใช้เป็นที่กระจายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88สารเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟังจากวิทยุ ที่ฝังอยู่ส่วนเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ของตู้ และใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันได้มีการสร้างตู้ไปรษณีย์เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ใหม่ใหญ่กว่าเดิมที่บริเวณศาลาประชาคม ถนนสุขยางค์ ซึ่งมีความสูงประมาณ 9 เมตร เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ถ้ำกระแชง ตั้ง อยู่ที่เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88กาโสด ตำบลบันนังสตา ห่างจากจังหวัดยะลา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ประมาณ 50 กิโลเมตร เลยแยกปากทางเข้าเขื่อนบางลางไปเล็กน้อย แล้วแยกซ้ายเข้าไปตามทางลูกรังอีก 1.5 กิโลเมตร มีทัศนียภาพของภูเขา ธารน้ำและถ้ำลอดที่สวยงาม ในช่วงที่น้ำน้อยสามารถเดินเลาะเลียบตามลำธารลอดถ้ำไปทะลุอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นที่โล่ง โอบล้อมด้วยภูเขาและแมกไม้เขียวขจี มีทัศนียภาพสวยงาม
น้ำตกอินทสร อยู่ ห่างจากตัวเมืองเบตง 15 กิโลเมตร หรือเลยจากบ่อน้ำร้อนเบตงไปอีก 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากภูเขา รอบบริเวณปกคลุมด้วยป่าไม้ร่มรื่น และมีแอ่งน้ำสามารถว่ายน้ำเล่นและมีบริเวณที่ให้พักผ่อนได้เช่นกัน
พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็น พระธาตุเจดีย์แบบทวาราวดีศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่วัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ ในตัวเมืองเบตง โดยตัวเจดีย์ตั้งอยู่เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เนินเขา มีขนาดความกว้าง 39 เมตร สูง 39.9 เมตร เป็นมหาธาตุเจดีย์ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาธาตุเจดีย์องค์นี้สร้างเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เพื่อเฉลิมฉลองและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
อุโมงค์ปิยะมิตร อยู่ ที่เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ปิยะมิตร 1 ตำบลตะเนาะแมเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ะ ใช้เส้นทางเดียวกับบ่อน้ำร้อนและน้ำตกอินทสร แต่อยู่เลยบ่อน้ำร้อนไปอีก 4 กิโลเมตร บริเวณนี้เป็นหมู่เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย เดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (เขต 2) อุโมงค์แห่งนี้สร้างเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88าวประมาณ 1 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 50-60 ฟุต ใช้เวลาในการขุด 3 เดือน มีทางเข้าออกหลายทาง ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง บริเวณนี้จัดให้มีนิทรรศการแสดงภาพประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตภายในป่า ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากอีกแห่งหนึ่งของเบตง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น.
 

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88